Ürün Kategorileri

5 MAYIS

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), tüketim tüketim harcamalarına konu olan mal ve hizmetlere ilişikin fiyatların genel düzeyinde zaman içinde meydana gelen değişimin ölçülmesidir. Tüfe hesaplamaları; tüketim sepetinin oluşturulması, sepette yer alan mal ve hizmetlerin ağırlıklarının belirlenmesi ve fiyatların derlenmesi olarak 3 aşamadan oluşmaktadır. 2003=100 temel yıllı TÜFE zincirleme endeks olarak hesaplanmakta ve bu nedenle her yıl fiyat derlenen işyerleri ve yerleşim yerleri, endeks sepetindeki ürünler ve ağırlıkları, endeks sepetinde yer alan ürünlerin tanımları güncellenmektedir.