Ürün Kategorileri

13 MAYIS

İşsizlik nedir ve nasıl hesaplanır?
İşsiz; cari fiyat düzeyinde çalışmaya hazır olup iş bulamayan kişilere işsiz denir. 2 tür işsiz vardır.
1-İradi işsiz; cari ücret düzeyinde çalışmak istemeyen daha yüksek ücret veya daha iyi koşullarda iş arayan bireyleri kapsar.
2-Gayri iradi işsiz; cari ücret düzeyinde çalışmaya hazır olup iş bulamayan bireylerdir.
 
İşsizlik Oranı = (İşsiz Sayısı/İşgücü)*100
İşgücüne Katılma Oranı : (İşgücü/Aktif Nüfus)*100
İstihdam Oranı= (Çalışanlar/Aktif Nüfus)*100
 
 
Aktif Nüfus, 15 - 65 yaş arasında kişilerden oluşmaktadır.

Toplam İşgücü; aktif nüfus üzerinden çalışmak istemeyenleri, askerlik hizmeti yapanları, ev hanımları, öğrenciler ve mahkumların çıkarılması, çocuk işçi ve 65 yaş üstü çalışanların eklenmesi ile toplam çalışan işgücü bulunur.