2 HAZİRAN

Ürün Kategorileri

2 HAZİRAN

2020 yılı ilk çeyrek GSYH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 arttı ve aynı dönem GSYH cari fiyatlarla 1 Trilyon 71 Milyar 98 Milyon TL olmuştur.
 
Ekonomik Büyüme; belirlenen dönem içerisinde üretilen mal ve hizmet üretimindeki artıştır. Sermaye mallarındaki, işgücü, teknoloji ve insan sermayesindeki artış, ekonomik büyümeyi olumlu etkiler.
Özetle anlatmak istersek, fabrikanızı bir ülke gibi varsayın, bir yıl içinde üretip sattığınız ürünlerin toplamı ciro olarak ifade edilir. Karşılaştırma yapmak için bir sonraki dönem toplam cironuzu ele alarak, arada olumlu fark varsa ekonomi büyümüştür. Bu büyüme nominal büyümedir.
 
Reel büyüme için, en son yıl satış tutarlarınızı bir önceki yıl fiyatları ile hesaplayarak (enflasyondan arındırılmış) elde edilen toplam ciroyu ifade eder.
Kişi başına düşen gelir ise, bu toplam cironun nüfusa oranlanmasıdır.