BAŞKANIN SÖZÜ

Çeşitli sektörlerden uluslararası birçok markanın stratejik çözüm ortağı olan ve başarıları ile gurur duyduğumuz Denizlili şirketlerin üyesi olduğu DESİAD, gücünü ülkemize ve şehrimize katkı verebilmek için tüm zorluklara rağmen canla başla çalışan sanayici ve iş insanlarından alıyor. Bizler üyelerimizle yüksek dayanışma ruhunu benimseyen, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel konularda günceli takip eden, uluslararası, ulusal ve Denizli özelinde sorunları açıkça tartışabilen ve çözüm üretebilen, düşünce ve hareket birliği oluşturan STK olma şiarını taşıyoruz. Kurumsal yönetişim ilkelerine bağlı, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı çalışma odağına almış her koşulda “Hedefler için Ortaklık” kurmaktan çekinmeyen bir STK olarak, bu iklimi nesiller boyu devam ettirmek arzusundayız.

Üyelerimizle birlikte ulusal ve uluslararası güçlü ve geniş bir iş birliği ağı içinde olmayı oldukça önemsiyoruz. Bizim konumlandığımız yerde duran bir STK’nın bambaşka farkındalıklar oluşturacak konulara temas etmesi gerektiğinin de bilincinde olarak, tüm sorun alanları ve çözüm önerileri ile önceliğimiz olan Denizli gündemine odaklanıyoruz. Şehrimize dair oluşturulacak politikalar, programlar ve projeler için alternatif yöntemlerin geliştirilmesi yönünde katkılar koymaktan ve tavsiyelerde bulunmaktan asla imtina etmeyen 17 yıllık geçmişimizle, çalışma ve dayanışma ruhumuzla çözümlerin de bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.

Tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde şehrimizden ve bölgemizden başlayarak ülkemize sirayet edecek her türlü çalışmaya katkı verme konusundaki istek ve irademizi beyan ediyoruz.


Saygılarımızla,
İbrahim ŞENEL
DESİAD Yönetim Kurulu Başkanı