BAŞKANIN SÖZÜ

DESİAD, Ulu Önderimiz Atatürk’ün çizdiği çağdaşlık ilkeleri doğrultusunda toplumsal yapının gelişmesine ve laik hukuk devlet anlayışının yerleşmesine katkıda bulunmak, ülkemizin ve ilimizin refahı için kamuoyu oluşturulmasına ve yönlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla 2005 yılında kurulduğu günden bugüne artan bir tempoyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Bu ilke ve amaca hizmet eden DESİAD; sanayiciler, finans sektörü ve diğer alanlarda faal iş insanları arasında bir köprü görevi üstlenmekte, genel dayanışmanın, sosyal, ekonomik ve kültürel konularda farkındalık yaratabilmenin mücadelesini vermektedir.

Bizler, geçmişten bugüne DESİAD bünyesinde görev almış büyüklerimiz ve arkadaşlarımızın ortaya koyduğu inisiyatifi daha da geliştirme azim ve iradesiyle, özellikle bu güzel şehrimizin sorunlarını tartışma, çözüm yolları arama, düşünce ve hareket birliğini oluşturarak Türkiye gündemine taşıma misyonumuzu ajandamızın odağına almış bulunmaktayız.

Ekonomik büyümenin yavaşladığı, dünyada ve yakın coğrafyamızdaki jeopolitik risklerin arttığı, terörün nitelik ve nicelik olarak değiştiği bu zor dönemde; tüm iş STK’ları gibi DESİAD olarak bizler de ülkemize ve bölgemize yön verecek ekonomik, sosyal ve yapısal stratejiler üretmek ve kamuoyu farkındalığını artırmak zorunda olduğumuzu biliyoruz.

Bir yanda günlük iş ve özel hayatlarımıza devam ederken, diğer tarafta güzel kentimizin uzun dönemde sürdürülebilir ve rekabet üstünlüğü elde edebilecek potansiyelini ortaya çıkarmak, 2010’ların değil 2050’lerin Türkiyesi için dikkate değer fark yaratacak ve katma değeri yüksek projelerle anılmasını desteklemek amacıyla çalışmalarımıza yılmadan devam ediyoruz.

Steve Jobs’ın da söylediği gibi “Bazıları; bu da ne derken, bazıları bununla ne yapabilirim”i sorguluyor. Bizler bu ikinci gruba benzer şekilde inovasyonun itici gücünden istifade etmek, şehrimizi emsalleri arasından yükseltmek istiyoruz. Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ülkemizin değil, dünyanın parmakla göstereceği bir marka kent olma potansiyeline sahip kentimizi bu inovatif düşünce, ortak akıl ve kurumlar arası iş birliği anlayışıyla sahiplendiğimizde; çocuklarımızı çok daha eğitimli, mutlu ve refah bir geleceğe taşıyacak başarılı politika ve projelerin ortaya çıkacağına yürekten inanıyorum.

Sanırım ihtiyacımız olan biraz tutku, biraz sıra dışılık, biraz sabır ve elbette çok çalışmak.

Bu duygu ve düşünceyle siz değerli dostlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

İ. Okan KONYALIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı