14 AĞUSTOS

Ürün Kategorileri

14 AĞUSTOS

DESİAD EKONOMİ PANORAMASI
2020/6 DÖNEM DENİZLİ'NİN BANKACILIK VERİLERİ     

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektörüne ait finansal verilerin Türkiye Coğrafyası üzerinde dağılımını gösteren raporları 3 ayda bir yayınlamakta olup, 2020/6 dönemi ile ilgili Denizli rakamları tabloda belirtilmiştir.