Ürün Kategorileri

26 ŞUBAT

DESİAD EKONOMİ PANORAMASI

Türkiye nüfusu 2019 yılına göre toplam 83.154,997 olarak açıklanmıştır. Bu nüfusun 41.721.136 erkek, 41.433.861 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak %50,17 erkek, %49,83 kadındır. 2019 yılı nüfus artış hızı binde 13,9 olmuştur. Denizli olarak, 2019 yılı toplam nüfus 1.037.208'dir. Bunun 517.716 erkek, 519.492 kadındır. Denizli nüfus artış hızı binde 9,13 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye ve Denizli nüfusu 10 yıllık karşılaştırmalı tablo olarak verilmiştir.