Ürün Kategorileri

17 ŞUBAT

DESİAD EKONOMİ PANORAMASI

Sanayi Üretim Endeksi - SÜE (Industry Production Index -IPI); Ekonomide meydana gelen gelişmelerin ve uygulanan ekonomik politikaların, kısa dönemde olumlu veya olumsuz etkilerinin ölçülebilmesi için aylık olarak hesaplanan bir endekstir. NACE Rev.2 sınıflamasına göre madencilik ve taş ocaklığı, imalat ile elektrik gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörlerini kapsamaktadır.