Varoluş Nedenimiz

DESİAD, Denizli'de bir sanayici ve iş insanları derneği oluşumuna ihtiyaç bulunduğu düşüncesinden yola çıkılarak, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koymuş olduğu, çağdaşlık ilkeleri doğrultusunda;

Toplumsal yapının gelişmesine yardımcı olmak,
Laik hukuk devleti anlayışının yerleşmesine destek vermek,
Ülkemizin ve Denizli'nin refahı için kamuoyu oluşmasına katkıda bulunmak,

Denizli sanayi ve iş dünyası ile Denizlili girişimcilerin daha fazla ve hızlı gelişmesi ve güçlenmesi için yönlendirici olmak amaçlarıyla 05 Mayıs 2005 tarihinde kurulmuştur.
Çıkılan bu yolda Denizlili çok sayıda sanayici ve iş insanı kısa sürede "DESİAD" çatısı altında bir araya gelmiştir.

Tümünü Gör