VAROLUŞ NEDENİMİZ

DESİAD, Denizli'de bir sanayici ve iş insanları derneği oluşumuna ihtiyaç bulunduğu düşüncesinden yola çıkılarak, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koymuş olduğu, çağdaşlık ilkeleri doğrultusunda;

• Toplumsal yapının gelişmesine yardımcı olmak,
• Laik hukuk devleti anlayışının yerleşmesine destek vermek,
• Ülkemizin ve Denizli'nin refahı için kamuoyu oluşmasına katkıda bulunmak,
• Denizli sanayi ve iş dünyası ile Denizlili girişimcilerin daha fazla ve hızlı gelişmesi ve güçlenmesi için yönlendirici olmak amaçlarıyla 05 Mayıs 2005 tarihinde kurulmuştur.
 
Çıkılan bu yolda Denizlili çok sayıda sanayici ve iş insanı kısa sürede "DESİAD" çatısı altında bir araya gelmiştir.
Bu birliktelik; yüksek bir dayanışma içerisinde, sosyal, ekonomik ve kültürel konularda etkin ve güncel kalarak, uluslararası, ulusal ve Denizli'ye dair tüm sorunları tartışarak, sorunlara çözüm yolları arayarak, düşünce ve hareket birliği oluşturarak örnek bir sivil toplum örgütü olma hedefinde DESİAD'ın en önemli gücü ve kaynağıdır.

Hedefimiz her zaman;
• Bölgesel platformlarda lider rol üstlenerek, bölgedeki yerel, ulusal ve uluslararası girişimlerin hızlanmasını sağlamak,
• Ekonomik ve politik gelişmelerden üyelerini haberdar etmek,
• Bölgede etkin bir sivil inisiyatif olarak sosyal, siyasi, ekonomik, çevresel, kültürel faaliyetlerle topluma pozitif katkıda bulunmak; önderlik yapmak,
• Üyelerin iş potansiyellerinin gelişmesine, ulusal ve uluslararası pazarda rekabet güçlerini arttırmalarına yardımcı olmak,
• Üyeler arasında etkileşim, iş birliği ve dayanışmayı sağlamak,
• Ülkeye ve bölgeye yön verecek, ekonomik, sosyal ve siyasal stratejiler üretmek,
• Denizli ve DESİAD'ı marka haline getirerek güçlü, etkin ve saygın bir Sivil Toplum Örgütü olmak,
• Bölgesinde, yurtta ve dünyada güçlü ve aktif, sosyal, siyasi, ekonomik, çevresel ve kültürel sorumluluk projeleri üstlenebilen; girişim ve inisiyatif geliştirebilen, demokratik, paylaşımcı ve önder özelliklere sahip,
• Evrensel gelişmeler ışığında bölgesel kalkınmayı sürükleyen bir Sivil Toplum Örgütü olmaktır.
 
DESİAD YÖNETİM KURULU