Kayıtlı İşgücüne Tam Destek

Kayıtlı İşgücüne Tam Destek

Denizli’de Kayıtlı İstihdamın Teşviki İçin Güçlü Diyalog ve Yenilikçi Yaklaşım Projesi, Denizli’de ilgili yerel aktörler arasında etkileşim, işbirliği ve hareket birlikteliğini sağlayarak yaratılan ‘güçlü diyalog’ ile ‘kayıtlı istihdamın teşviki’ konusunda ‘yenilikçi fikirlerin’ yaratılmasına öncülük etti.
Proje ile bir yandan kayıtlı istihdam teşviklerine dikkatler çekilip, bu yönde bilinç düzeyi artırılırken, diğer taraftan web temelli istihdam teşvik platformu, www.istihdamatesvik.com internet sitesiyle istihdam teşviklerinin kullanılması yönünde tüm soruları yanıtlayabilecek yenilikçi bir yöntem geliştirildi.

Satırbaşlarıyla Proje
Proje Sahibi: Denizli Sanayi Odası (DSO)
Proje Eş-Başvuranı: Pamukkale Üniversitesi

Proje İştirakçileri:
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Denizli İl Müdürlüğü,
KOSGEB Denizli İl Müdürlüğü,
Denizli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası,
Türkiye İnsan Yönetim Derneği (PERYÖN) Ege Şubesi

Koordinasyon Kurulunda Yer Alan Diğer Kurumlar:
Denizli Sanayici ve İş Adamları Derneği
Sosyal Güvenlik Kurumu Denizli İl Müdürlüğü,
Denizli Büyükşehir Belediyesi
Güney Ege Kalkınma Ajansı,
Denizli Barosu
Denizli ABİGEM
Bütçe: 293.295 Avro
Hibe Tutarı: 263.966 Avro
Toplam Süre: 12 Ay
Hedef Grup:
Koordinasyon Kurulu Üyeleri (20 kişi)
DSO Meslek Komitesi Üyeleri ve onların sosyal güvenlik konusunda hizmet aldıkları ilgili çalışanları/danışmanları (150 kişi)
Nihai faydalanıcılar:

DSO’ya kayıtlı yaklaşık 1300 üye işveren,
Denizli’de aktif çalışan yaklaşık 1000 muhasebeci ve mali müşavir (Denizli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası üye kayıtları),
Denizli’de çalışan yaklaşık 20 insan kaynakları yöneticisi (PERYÖN Ege Şubesi kayıtları),
Denizli’de kayıt dışı çalışan işçiler ve aileleri, kayıtlı çalışıp süre ve ücretleri eksik bildirilenler ve onların aileleri
Projede DESIAD da elini taşın altına koydu.

Projenin en önemli elemanlarından biri: Koordinasyon Kurulu. Projenin en başında kurulan bu yapı, öncelikle Denizli ilindeki sosyal güvenlik ve kayıtlı istihdam konusunda projenin ele aldığı sorunlarla ilgili tüm paydaşları bir masa etrafında toplayan katılımcı bir organ oldu. 11 kurumun her birinden temsilciler Koordinasyon Kurulu’nda kurumunu temsil etti: Proje sahibi DSO, eş-başvuran Pamukkale Üniversitesi, iştirakçiler Denizli İŞKUR İl Müdürlüğü, Denizli KOSGEB İl Müdürlüğü, Denizli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, Türkiye Personel Yönetimi Derneği Ege Şubesi yanında, Denizli Sanayici ve İşadamları Derneği, Sosyal Güvenlik Kurumu Denizli İl Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı, Denizli Barosu ve Denizli Abigem.

Kamu- Üniversite- Sanayi işbirliğinde ‘kayıtlı istihdamı teşvik etme’ odağında oluşturulan ‘Koordinasyon Kurulu’, ülkemizde bu konuya odaklanan ilk etkileşim, işbirliği ve hareket birlikteliği sağlayan ağ olmuştur. Ayrıca projenin uygulanması sırasında en kritik kararları alan ve elini taşın altına koyan bir yürütme organı olarak görev yapmıştır.

İstihdam teşvikleri konusunda tüm cevaplar için: www.istihdamatesvik.com
Projenin en önemli, en somut çıktılarından biri
Web temelli istihdam teşvik platformu www.istihdamatesvik.com

Projenin henüz tasarımı aşamasında iken başta işveren ve işçiler olmak üzere kayıtlı istihdama geçiş noktasında yaşanan bilgi eksikliğinin giderilmesine yenilikçi bir yaklaşım getirilmesi planlanıyordu. İlk bakışta yaklaşık 15 farklı istihdam teşvikinin ve bunlardan faydalanma şartlarını ortaya koyan 30 farklı parametrenin varlığı dikkat çekiyordu. Ayrıca bu teşviklerin dayandığı mevzuatın sayfalarca uzunlukta olması, farklı kurumlar tarafından sunuluyor olması da aslında teşvikten hem haberdar olabilmenin hem de faydalanabiliyor olabilmenin zorluğuna işaret ediyordu. Proje ekibi bu noktada web tabanlı bir yazılım hayaliyle yola çıktı. Bu öyle bir yazılım olmalıydı ki; işveren, işyerine ve çalıştıracağı kişiye konu tanımlı parametreleri girdiğinde hangi teşviklerden yararlanabileceğini görebilmeliydi. Hangi teşvikte maliyetlerine ne miktarda avantaj sağlıyor hesaplayabilmeliydi. Çalışanlar ise eksik prim bildirimi gibi bir durum ile karşılaştıklarında bunun olumsuz sonuçlarının neler olacağını görebilmeli, hatta gerçek maliyetlerle bunların etkilerini hesaplatabilmeliydi.
Projenin hibeye hak kazanması ile gerçeğe dönüşmeye başlayan bu hayal, uygulama döneminde yürütülen çalışmalar ve Koordinasyon Kurulu üyelerinin sıra dışı katkılarıyla gelişti, gelişti ve www.istihdamatesvik.com u yarattı. Artık 15 değil, 22 istihdam teşvikini ve bunlara etki eden 50’den fazla parametreyi veri tabanında barındıran bir teşvik arama motoru karşımızda duruyor. Ayrıca her bir teşvik için özet ama kullanılması konusunda yeterli bilgiler sitede barındırılıyor. Buna rağmen sayfalarca olan mevzuata ulaşılmak istendiğinde, buna ulaşmak da mümkün.
Platformun tanıtımı da bir duayenin katılımı ile gerçekleştirildi. İstihdam konusunda bir duayen, Star ve Dünya Gazetesi Köşe Yazarı, TV Programcısı, Öğretim Görevlisi, Eski SGK Başmüfettişi Dr. Resul Kurt’un katılımı ile 3 Ağustos 2017 Perşembe günü Denizli Anemon Otel’de gerçekleştirilen tanıtım toplantısında www.istihdamatesvik.com web sitesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Etkinliğe basın mensupları, muhasebeci-mali müşavirler ve insan kaynakları yöneticilerinden oluşan yaklaşık 100 kişi katıldı.
İstihdamın Duayenleri Denizli İle Buluştu.

Projenin açılışında, 19 Aralık 2016 Pazartesi günü Anemon Otel’de projenin açılış toplantısı ve “Kayıtlı İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Günü” etkinliği gerçekleştirildi.

İstihdam ve prim teşviklerinde son gelişmelerin konuşulduğu ve bireysel emeklilik sistemi, kıdem tazminatı gibi güncel konuların değerlendirildiği etkinlikte; Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, NTV Yorumcusu, Milliyet Yazarı Prof. Dr. Cem Kılıç, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İşverenler Daire Başkanı İbrahim Özçelik, Star ve Dünya Gazetesi Köşe Yazarı, TV Programcısı, Öğretim Görevlisi, Eski SGK Başmüfettişi Dr. Resul Kurt, Pamukkale Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karadeniz ve Pamukkale Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Hakan Sarıtaş gibi ülke çapında konusunda en yetkin isimler konuşmacı olarak yer aldı.
Projenin sonunda, 24 Ağustos 2017 Perşembe günü Denizli Anemon Otel’de ‘Kapanış Töreni ve Tüm Detaylarıyla İstihdam Teşvikleri Toplantısı’ yapıldı. Bu toplantıda ; Yine Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Yüksek İstişare Kurulu ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, NTV Yorumcusu, Milliyet Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Cem Kılıç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bakan Danışmanı Ahmet Açıkgöz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Karadeniz gibi konusunda yetkin isimler konuşmacı olarak yer aldı. Toplantının moderatörlüğü Pamukkale Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Hakan Sarıtaş tarafından gerçekleştirildi.

Proje kapanış aşamasında da yenilikçi yüzünü gösterdi. Etkinlikte Kamu Spotu filminin sanal gerçeklik (VR) bölümünün gösterimi için Vestel’in katkılarıyla bir stant açıldı. Bu stantta temin edilen 10 adet telefon ve sanal gerçeklik gözlüğü ile katılımcıların sanal gerçeklik ortamında filmi izlemeleri sağlandı. Ayrıca soru/cevap bölümü için twitwall uygulaması ile tüm sorular sosyal medya üzerinden alındı ve yanıtlandı.
Somut veriler elde edildi.

İstihdam teşviklerinin yenilikçi yöntemler geliştirilerek ortaya konması, farklı taleplere yanıt verecek sorgulamaya izin veren bir web temelli platformun oluşturulması için ciddi bir altyapı ve arka plan bilgisine ihtiyaç vardı.. Bu sürecin profesyonel olarak yönetilmesi gerekiyordu.
Dünya örnekleri taraması, tanı çalışması, çalıştay ve rapor hazırlamadan oluşan bu çalışma, Prof. Dr. Serdar Sayan, Prof. Dr. Oğuz Karadeniz ve Dr. Işıl Kurnaz liderliğinde özel bir ekip tarafından yürütüldü. Çalışmanın tamamında tüm Koordinasyon Kurulu işbirliği halinde çalıştı.
Uzun soluklu bir saha ve literatür araştırması ve analiz aşamasının sonrasında gerçekleştirilen “Kayıtlı İstihdamın Teşviki İçin Yenilikçi Yöntemler Geliştirme Çalıştayı” ile çalışma son buldu ve rapor aşamasına geçildi. 30 Mayıs 2017 Salı günü Denizli Dedeman Otel’de gerçekleştirilen çalıştayda kayıtlı istihdamı teşvik etmek için yeni yöntemler belirlemek, kayıt dışı istihdamın sebepleri ve sonuçlarını ortaya koymak, mevcut istihdam teşvikleri ve bunların kullanılabilirliğini tartışmak ve bu proje kapsamında yaptırılacak olan “Web Temelli İstihdam Teşvik Platformu” kapsamına alınabilecek konuları belirlemek amacıyla 10’ar kişilik guruplar oluşturularak toplam 10 grupta görüş ve öneriler tartışıldı. Yapılan çalıştay sonrasında her grubun sözcüsü, çıkan ortak akılları kürsüde katılımcılarla ve proje çalışanlarıyla paylaştı.

Kamu Spotu : Yenilikçi, özgün yaklaşım
Özellikle projenin hedef grubu üzerinde kayıtlı istihdam teşvikleri konusunda farkındalık yaratmak, teşviklerin kullanımını özendirmek amacıyla 45 saniye süreli bir kamu spotu hazırlandı. Özgün bir senaryoyla, kayıt dışı istihdama yönelen kötü bir sanayici karakteri ile istihdam teşviklerinden yararlanan ve kayıt dışına mahal vermeyen iyi bir sanayici karakterin yarışı film edildi. Alışılagelmiş kamu spotu yapısının dışında kullanılan esprili bir yaklaşım ile işverenlerin dikkatleri çekilmeye çalışıldı.

Projede, kamu spotu filmi konusunda da yenilikçi bir yaklaşım getirildi ve filme 2 dakikalık bir sanal gerçeklik çekimi bölümü de eklendi. Bu bölümde bürokratlar yarışa küçük bir ara veren karakterlerimize istihdam teşviklerini anlatıyor, iyi karakterimiz hangi teşviklerden faydalandığını tarif ediyordu.
Spot filmin sanal gerçeklik (VR) bölümünün gösterimi için proje kapanış toplantısında Vestel’in katkılarıyla bir stant açıldı. Bu stantta temin edilen 10 adet telefon ve sanal gerçeklik gözlüğü ile katılımcıların sanal gerçeklik ortamında filmi izlemeleri sağlandı.

Denizli istihdam teşvikleri eğitimlerine doydu
Henüz projenin tasarım aşamasında iken Denizli’de hem işverenler, hem çalışanlar, hem de işverenlerin istihdam konusundaki danışmanlarının (muhasebeci-mali müşavir ve insan kaynakları yöneticileri) istihdam odaklı teşvik ve diğer fırsatlardan yeterince haberdar olmadığı ortaya çıkmıştı. Bu ihtiyaç yapılan her Koordinasyon Kurulu toplantısında da açık ve net ortaya konuyordu. Bu noktada bu ihtiyaca cevap verecek etkili bir eğitim programı ortaya kondu.
Öncelikle işverenlere yönelik bir istihdam teşvikleri bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi. 8 Haziran 2017 Perşembe günü Denizli Marla Restoran'da gerçekleştirilen eğitimde; SGK Başmüfettişi, Sosyal Güvenlik, İş Hukuku ve İş Güvenliği Başuzmanı ve köşe yazarı İsa Karakaş, DSO Meslek Komitesi Üyesi işverenlere “İstihdam teşvikleri ve püf noktaları” konularında bilgi paylaşımında bulundu. Yaklaşık 4 saatlik eğitime yaklaşık 100 işveren ve temsilcisi katıldı.
İkinci aşamada ise 19 Haziran 2017 Pazartesi günü, özellikle muhasebeci-mali müşavirler ve insan kaynakları yöneticileri olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR, KOSGEB İl Müdürlükleri çalışanlarını da kapsayan yaklaşık 180 kişiye istihdam teşvikleri konusunda eğitim verildi.