Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan Ziyareti

Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan Ziyareti


DESİAD Yönetim Kurulu üyeleri, Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan’ı makamında ziyaret etti.

Denizli’yi ve Denizli iş dünyasını ilgilendiren her konuda proje üretmeyi önemseyen DESİAD, ziyaret esnasında GEKA’nın bölgede yürüttüğü çalışmalarla birlikte destek programları, yatırım faaliyetleri ile planlama ve analiz çalışmaları hakkında Akdoğan’dan bilgiler aldı. Geçtiğimiz yıl GEKA ile “Kalkınma için üyelerini geleceğe hazırlıyor” projesini yürüten DESİAD, yeni dönemdeki projeleri hakkında Akdoğan’ı bilgilendirdi. 

Toplantı esnasında Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şenel; GEKA ile olan iş birliklerinde DESİAD üyelerinin dijitalleşen dünyaya uyum sağlamaları, ticaret potansiyellerini geliştirmeleri, çevreye duyarlı iş modelleri benimsemeleri gibi konularda her zaman üyelerini güçlendirici bir paydaş olmak istediklerini böylece üyelerinin iş dünyasındaki rekabet edebilirliklerini artırmayı hedeflediklerini ve Denizli’nin ülke ekonomisine katkı sunan konumunu daha üst seviyelerde görmeyi arzu ettiklerini ifade etti. Bu toplantıların süreklilik arz etmesi yönündeki temennilerle misafirperverliği için Akdoğan’a teşekkürlerini sundu.