28.02.2009 4.Dönem Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu
Mehmet Salih Başöz, Sedat Erikoğlu, Şule Yılmaz, İ. Okan Konyalıoğlu, İzzet Özer, Muammer Çaputçu, Mehmet Cillov, Mehmet Baykent, Hakan Danişment

Denetim Kurulu
Adnan İnceoğlu, Hasan Ergür, Tahsin Cem

Haysiyet Divanı
Esat Sivri, Müjdat Keçeci, H.Taştan Kardaşlar