Deniz Tekstil ziyaretimiz

Deniz Tekstil ziyaretimiz

Sürdürülebilirlik ve Çevre Komitesi olarak bu haftaki gezimizde, Deniz Tekstil San. ve Tic. A.Ş.‘i ziyaret ettik. "Deniz Tekstil "Sürdürülebilirlik" konu başlığını; BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda; Sosyal, Ekonomik ve Çevresel faktörleri de dikkate alarak; birçok projeyi hayata geçiren, ilimizin önde gelen entegre bir tekstil firmasıdır. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Nitelikli Eğitim, Erişilebilir ve Temiz Enerji ve İklim Eylemi gibi pek çok alanda iyileştirme projeleri yürütmektedir.
Gelecek toplantılarımızda, farklı sektörlerdeki üretim tesislerinin enerji verimliliği çalışmalarını yerinde incelemeye devam edeceğiz. Ziyaretlerimizin çıktılarını ve sonuçlarını üyelerimizle buluşacağımız bir toplantıda sunum olarak paylaşmayı planlıyoruz.